HET EIGENARENMODEL

Samen sturen

Focus + Ritme + Spelregels = Beweging

Het Eigenarenmodel is een manier van werken die er voor zorgt dat top-down en bottom-up in balans zijn. Door samen te sturen verbeteren de bedrijfsresultaten, stijgt medewerkersbetrokkenheid en ervaren leidinggevenden meer tijd en rust.

focus + spelregels + ritme = beweging

Deze drie elementen zorgen voor beweging:

1)       Focus

Resultaten behalen is geen hocus pocus, maar focus focus. Bepaal daarom welke operationele doelen van belang zijn en benoem voor elk doel eigenaren: in elk team, in elke stafafdeling en op elke hiërarchische laag minimaal één eigenaar van elk operationeel doel.

2)       Spelregels

Maak rollen van eigenaren en niet-eigenaren heel duidelijk: het managementteam bepaalt wat de operationele doelen zijn en aan welke criteria moet worden voldaan. Eigenaren bepalen vervolgens hoe deze doelen worden behaald en worden hierin ondersteund door stafeigenaren. Alle medewerkers dragen bij aan het realiseren van de doelen en worden hierbij gefaciliteerd en ondersteund door hun hiërarchisch leidinggevende.

3)       Ritme

Om de plan-do-check-act cyclus voor alle operationele doelen continu te doorlopen, bespreek je de voortgang in een vast ritme: de omgekeerde overlegstructuur. Output van elk teamoverleg is input voor een eigenarenoverleg waarin eigenaren uit alle teams en benodigde stafafdelingen samenkomen. De output van het eigenarenoverleg is weer input voor het managementoverleg. Door deze omgekeerde overlegstructuur zijn top-down en bottom-up in balans en worden operationele doelen gerealiseerd. Er ontstaat als het waren een continue verbetermachine: de organisatie is altijd in beweging.

Lees op deze pagina hoe focus, spelregels en ritme voor beweging zorgen. Of bekijk de video.

Managers van NS Service & Operatie gaven in een enquête aan hoe zij werken met het Eigenarenmodel ervaren. Hieronder zie je de resultaten van die enquête. 73% van de managers beveelt deze manier van werken aan voor andere organisaties.

Aanbevelen

73% zegt het Eigenarenmodel aan te bevelen bij andere organisaties.

Focus

85% geeft aan dat het Eigenarenmodel helpt om focus te houden.

Leren

In de regio leert 84% meer van elkaar. 

Bottom-up

82% zegt dat het Eigenarenmodel helpt om informatie van medewerkers te benutten.

Alle operationele resultaten zijn verbeterd!

Mijn naam is Martine Veeger. In de periode 2014-2017 ontwierp ik het Eigenarenmodel bij en mét leidinggevenden van NS Service & Operatie. Nog steeds werkt deze organisatie van 10.000 mensen op deze manier. En met succes! NS verbetert jaar naar jaar de operationele resultaten!!

Inmiddels zijn er meerdere organisaties die deze manier van werken, of elementen ervan, hebben overgenomen.

Wil je weten of het Eigenarenmodel past bij jouw organisatie? Ik help je graag om dat te onderzoeken. In een bierviltjesworkshop met je hele team, of in een één-op-één contact.

 

NS Operatie is een 24-7 bedrijf en medewerkers werken door het hele land in onregelmatige roosters. Voor onze eerstelijnsmanagers dus een enorme klus om hun medewerkers frequent te zien en spreken, waarbij verbeteringen doorvoeren een extra uitdaging wordt. De wereld om ons heen verandert steeds sneller en NS wil en moet daarin mee.

Toen ik voor het eerst hoorde van de omgekeerde overlegstructuur met eigenaren, dacht ik dat dit de zoveelste hype was die vooral op papier werkt. Maar door de pragmatische aanpak van Martine en de manier waarop zij mensen in beweging krijgt, is er in korte tijd veel veranderd. Er is meer eigenaarschap op alle lagen in de organisatie. Plannen worden gemaakt én opgevolgd en we zijn als MT veel scherper naar en met elkaar. Hierdoor zijn al onze operationele resultaten verbeterd en zijn we veel beter geworden in resultaatsturing!

Ik beveel werken met Martine en haar aanpak dan ook van harte aan!

Koen Sueters is directeur Service & Operatie bij NS Reizigers.