Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Niet omdat jij het zegt, maar omdat de medewerker het zélf wil

Zijn mensen waaraan je leiding geeft niet gemotiveerd om ander gedrag te laten zien? Zijn het altijd dezelfde mensen die betrokken zijn en lukt het niet om “de middenmoot” mee te krijgen? Of doen medewerkers wel wat jij wilt, maar alleen omdat jij het zegt?

Heel veel sessies, maar weinig verschil in het dagelijkse werk

Veel leidinggevenden organiseren sessies waarin bottom-up input van medewerkers wordt gevraagd. Hoewel de sessies meestal als zeer prettig worden ervaren, komt er in de dagelijkse praktijk maar weinig terecht van al de geopperde ideeën.

Waar komt dat door? En nog belangrijker, hoe voorkom je dat? In dit artikel lees je 6 stappen om de intrinsieke motivatie van medewerkers op te roepen. Zodat de ideeën die ze hebben daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk.

Medewerkers die intrinsiek gemotiveerd zijn

Welke veranderingen ben je zelf ondergaan de afgelopen jaren? Ben je een keer gestopt met roken, of gezonder gaan eten? De veranderingen die gelukt zijn, zijn waarschijnlijk alleen gelukt omdat je het zelf heel graag wilde en voor 100% ging voor de manier om dat te realiseren. Je was waarschijnlijk intrinsiek gemotiveerd.

Het is dus de kunst om te zorgen dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk anders, beter, te doen. Maar intrinsiek is van binnenuit, hoe kun je dat van buiten veroorzaken? Het lijkt onmogelijk, maar het kan. En het is eigenlijk heel simpel.

We proberen wat bottom-up tot stand is gekomen plat te slaan

Voordat ik de 6 stappen voor intrinsieke motivatie beschrijf, ga ik eerst in op de reden waarom goede intenties mislukken.

Veel leidinggevenden houden een sessie waarin mensen van de werkvloer wordt gevraagd naar verbetersuggesties. De intentie om op die manier bottom-up verbeterideeën naar boven te krijgen, zou die intrinsieke motivatie aanwakkeren zou je zeggen. En dat gebeurt ook vaak, maar daarna gaat het meestal mis. Want na zo’n sessie, gaan we alles samenvatten en komen dan tot een generieke aanpak. We proberen de eenheidsworst te vinden. Herkenbaar?

En het is logisch dat we dat doen. Want als leidinggevende wil je graag duidelijke handvatten geven en kunnen sturen op hetgeen dat tot een verandering en verbetering zal leiden. Feitelijk is de input bottom-up, toch voelt het voor de medewerker top-down.

Een persoonlijk voorbeeld

Ik heb een fijn, vol leven met twee jonge kinderen. Zoals bij veel mensen van mijn generatie is tijd een schaars goed. Die wil ik alleen besteden aan dingen die ik écht leuk of belangrijk vind. En ik wil een gezond lijf. Als je aan een grote groep mensen zou vragen hoe ik fit kan blijven, zal eruit komen dat ik zou moeten sporten. En waarschijnlijk komt dat neer op een gemiddelde van 1 uur per week in de sportschool. Nu weet ik dat sporten goed is voor mijn lijf, maar ik ben absoluut niet gemotiveerd om één avond per week op te offeren om naar de sportschool te gaan.

Na verschillende dingen te hebben uitgeprobeerd, heb ik de oplossing gevonden. Alle werkdagen doe ik een 7-minuten work-out met een app. Gewoon thuis. Het kost me weinig tijd en het is goed voor mijn lijf. Deze oplossing werkt voor mij perfect, maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt. Wat ik hiermee duidelijk wil maken, is dat het zoeken naar die ene oplossing die voor iedereen de beste is, simpelweg niet werkt.

Aandacht voor wat de medewerker zelf wil zonder te veralgemeniseren

Voor medewerkers op de werkvloer geldt precies hetzelfde. Voor hen is er ook niet één oplossing die voor iedereen werkt.

Ze hebben wel hetzelfde doel, maar de manier waarop ze dat doel bereiken kan bij iedereen anders zijn. Dus als je ervoor wilt zorgen dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn, zal je al die persoonlijke manieren moeten stimuleren.

Intrinsieke motivatie stimuleren in 6 stappen

 

In mijn nieuwe artikel lees je hoe jij in 6 stappen ervoor zorgt dat medewerkers concreet nieuw gedrag laten zien. Niet omdat ze dat moeten, maar omdat ze daar zelf voor kiezen.

Schrijf je in via onderstaande link, dan komt het artikel met 6 stappen jouw kant op.