Innoveren met professionals: samen werken aan een wenkend perspectief

Interview met Eva, directeur bij een hogeschool.

Eva is directeur van een opleidingsinstituut op een hogeschool in Nederland. Binnen haar instituut heerst een hoge medewerkertevredenheid, zijn er weinig klachten van studenten en haar team heeft zojuist een innovatieprijs ontvangen. Ik ben benieuwd naar haar geheim.

Eva wil liever niet dat ik haar achternaam en werkgever noem. “Ik wil niet de indruk wekken dat het om mij gaat. Dat ik de directeur ben die er persoonlijk wel even voor zorgt dat mijn instituut zo innovatief is. Dat is niet zo, daarmee zou je al de expertise en het eigenaarschap van de mensen wegvegen.”

Eigenaarschap

Eigenaarschap. Dat is precies waar ik het met Eva over wil hebben. Hoe zorg je er als leider voor dat de mensen aan wie je leiding geeft zich zoveel mogelijk eigenaar voelen van wat ze doen? ……