Eigenaarschap bij de medewerker

Nooit meer trekken en sleuren

Voelt het soms als trekken en sleuren om iets voor elkaar te krijgen met de mensen waaraan je leiding geeft? Of heb je een ondersteunende functie en denk je dat er niets meer gebeurt als jij de motor niet blijft aanzwengelen? 

Veel leidinggevenden worstelen ermee dat hun medewerkers geen proactieve bijdrage leveren. Ondersteuners van programma’s of projecten ervaren vaak hetzelfde. Om toch voortgang te boeken, gaan ze zelf harder werken. Met als gevolg dat anderen nog meer achterover leunen, of de hakken nog dieper in het zand zetten.

Dat kan anders. Als er eigenaarschap is bij de mensen in de uitvoering, word jij als leidinggevende of ondersteuner niet meer de trekker, maar de facilitator bij het maken en uitvoeren van plannen.

Dat levert niet alleen betere resultaten op, het scheelt je ook nog eens heel veel verspilde energie en tijd!

Eigenaarschap ontbreekt

Ben je leidinggevende of ondersteuner en ervaar jij het maken of uitvoeren van een plan als trekken en sleuren? Beantwoord dan onderstaande vragen. Bij één of meer nee’s kunnen de 6 tips uit dit artikel je helpen om meer eigenaarschap te creëren bij degene die de plannen gaat uitvoeren.

  • Is het voor iedereen duidelijk waarom er iets moet veranderen? (of is dat vooral bij directie en staf bekend?)

  • Is helder wat het persoonlijke verlies is als het doel niet wordt behaald? (of is voornamelijk de potentie en ambitie van de organisatie voorop gesteld?)

  • Kun je met ja of nee beantwoorden of straks het doel is behaald? (of wordt voornamelijk gesproken over niet te kwantificeren termen als meer, vaker, beter?)

  • Zijn oorzaken onderzocht waarom het doel nu nog niet wordt behaald? (of is vooral gedacht in oplossingen?)

  • Is er een keuze gemaakt, waardoor met minimale activiteiten het maximale effect wordt behaald? (of doe je alles?)

  • Is er variatie in de aanvliegroute van de verandering? (of ligt er een one-size-fits-all programma?)

  • Is degene die het plan moet uitvoeren betrokken? (of is het tot stand gekomen op het hoofdkantoor?)

Onmogelijk om vast te pakken

Als je de vragen veelal met nee hebt beantwoord, is de kans groot dat er geen eigenaarschap wordt gepakt door de mensen die het plan moeten uitvoeren. Iets wat onduidelijk is kan men namelijk niet beetpakken. Als iets te veel is, weet men niet wát ze moeten vastpakken. En als men niet weet waarom ze het überhaupt zouden moeten willen oppakken, zullen ze het niet proberen. Zeker niet als ze er niet bij worden betrokken. Het eigenaarschap ontbreekt.

6 manieren om eigenaarschap te creëren

Als je wilt dat medewerkers eigenaarschap pakken, zorg dan dat het heel duidelijk is waarom ze wat moeten vastpakken en wanneer dat goed genoeg is. Durf experimenten toe te staan en laat medewerkers zelf een actieve bijdrage leveren.

Wil je weten hoe? In een artikel beschrijf ik 6 tips om eigenaarschap te creëren.