Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap organiseren

Online programma van 12 weken (start in september 2021)

Herken je dit?

 • Je bent druk met operationele zaken waar je eigenlijk niet mee bezig wilt zijn, je blust brandjes en je loopt gaten dicht.
 • Als medewerkers niet in beweging komen, ga je trekken en sleuren, of je zorgt zelf dat de resultaten worden behaald.
 • Je snakt naar medewerkers die eigenaarschap nemen, met initiatieven komen en zelf problemen oplossen.
 • Je wilt weer eens écht op vakantie zonder bang te zijn dat de boel in elkaar stort.

Voorkom dat de organisatie afhankelijk is van jou!

Het ongelooflijke verantwoordelijkheidsgevoel van veel leidinggevenden zorgt voor een vicieuze cirkel. Als iets niet lekker loopt komt de superheld in hen naar boven; ze gaan net zolang door totdat het ze lukt om medewerkers in beweging te krijgen. Maar hierdoor worden medewerkers juist géén superkrachten: die ruimte is namelijk al opgevuld door de leidinggevende.

Doorbreek deze vicieuze cirkel! Durf het aan om zelf minder te doen en meer over te laten aan medewerkers: dan worden ze superkrachten!

Ben een echte held en laat medewerkers superkrachten zijn

Ik help je in 12 weken te ontdekken:

 • hoe je meer uit je organisatie haalt door je energie anders in te zetten,
 • hoe je eigenaarschap kunt organiseren.

Je creëert daardoor niet alleen meer verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij medewerkers, maar ook rust bij jezelf.

En bovenal: betere resultaten voor de organisatie.

Elke twee weken krijg je toegang tot een nieuwe module. Het programma is zo opgebouwd, dat je stap voor stap leert hoe je eigenaarschap bij medewerkers organiseert.

De eerste modules richten zich met name op jouw persoonlijke leiderschap, de daarop volgende modules gaan over het inrichten van je organisatie en organiseren van eigenaarschap.

Elke module bestaat uit 3 video’s. In de eerste video vertel ik je kort ‘het waarom’ van de module, in de tweede video deel ik vaak heel praktische stappenplannen of andere manieren waarop je het doel van de module bereikt en in de derde video vertel ik je hoe je met de opdrachten uit deze module meteen aan de slag kunt. 

De 6 modules op een rij

Module 1: tijd, rust en routine

Module 2: doorbreek negatieve patronen

Module 3: ga anders om met achterblijvers

Module 4: zo worden medewerkers superkrachten

Module 5: superkrachten aan de slag

Module 6: zo maak je veranderingen waar

Om de twee weken hebben we een een-op-een online gesprek van 60 minuten via MS Teams.

Samen bespreken we:

 • hoe jouw organisatie en jij als persoon in elkaar zitten. Wanneer en waarom doe jij je superheldencape om en wat zou er gebeuren als je die afdoet?
 • hoe is de context van jouw organisatie? Welke vicieuze cirkels zorgen ervoor dat er geen beweging komt en hoe kun je die patronen doorbreken?
 • hoe ga je om met mensen die niet willen, de mensen die in jouw ogen nooit superkrachten kunnen worden. Wat kun jij doen, waardoor je minder tijd en energie aan hen besteed en daardoor meer uimte krijgt voor mensen die wél willen;
 • hoe je mensen die wél willen inzet. Jij kunt ervoor zorgen dat zij superkrachten worden die de rest van de organisatie in beweging brengen;
 • hoe je focus bepaalt en medewerkers alleen dat laat doen wat echt het verschil gaat maken voor de organisatie;
 • hoe je zorgt dat medewerkers eerst denken, voordat ze doen;
 • hoe je medewerkers intrinsiek gemotiveerd in beweging krijgt;
 • hoe je alles wat we hebben besproken waarmaakt met de omgekeerde overlegstructuur.

Om de twee weken is er een groepssessie met deelemers die net als jij dit programma volgen. Er is in deze sessies tijd om elkaar en aan mij vragen te stellen over de module, of de fase waarin je op dat moment met je organisatie verkeert.

De sessies zijn via MS Teams en duren 60 minuten.

Omdat het fijn is om te weten dat je niet de enige bent die verandering in de organisatie wil en omdat het fijn is om van elkaar te leren tijdens de reis naar een organisatie met eigenaarschap, is er een online community. In deze community kun je een profiel aanmaken en informatie uitwisselen met andere deelnemers van het programma. 

Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden!

Alle hulpmiddelen die je nodig hebt in de beweging naar eigenaarschap bij medewerkers is voor je beschikbaar.

Vanaf 3 september 2021 krijg je toegang tot de online community en op 10 september vind je daar de eerste online module.

Je krijgt na aanmelding een link waarmee je zelf de een-op-een coachingsgesprekken in mijn agenda kunt plannen, zodat we elkaar spreken wanneer dat jou het beste uitkomt.

De groepssessies vinden om de twee weken plaats op vrijdag van 12:30-13:30. Uiteraard krijg je na afloop van de sessie een opname, zodat je nooit iets hoeft te missen.

Vrijdag 17 september 2021

Vrijdag 1 oktober 2021

Vrijdag 15 oktober 2021

Vrijdag 29 oktober 2021

Vrijdag 12 november 2022

Vrijdag 26 november 2022

 

 

Eigenaarschap bij medewerkers onmogelijk?

Komt ‘eigenaarschap bij medewerkers’ over als een sprookje dat niet voor jouw organisatie is bestemd?

Uit ervaring weet ik dat met een beetje liefde ook vastgeroeste organisaties in beweging komen. Ook grote organisaties met maar liefst 9000 medewerkers heb ik zien veranderen! Zelfs medewerkers die al jaren zeggen ‘dat het nou eenmaal zo gaat’, kun jij toch in beweging laten komen. 

Maar dat begint wel bij jou.

 • Heb jij de moed om in de spiegel te kijken?
 • Durf je ander gedrag uit te proberen, waardoor medewerkers zich ook anders gaan gedragen?
 • Ga je voor een echte gedragsverandering en niet voor een snelle, korte termijn oplossing?

Dan ga ik graag met je aan de slag!

Martine Veeger Inversum
Alle prijzen zijn exclusief BTW

Wat bereik je met het programma?

Vanuit ervaring met andere leidinggevenden weet ik dat je na het traject meer rust en ruimte zult voelen, omdat:

 • Je het negatieve patroon waar jij en medewerkers in zijn beland hebt onthuld en doorbroken.
 • Je focus hebt op een aantal belangrijke operationele doelen voor je organisatie.
 • Je een aantal kartrekkers hebt ingezet die superkrachten worden en andere medewerkers meenemen om de operationele doelen te realiseren.
 • Je voelt dat je ‘in control’ bent, zonder dat je zelf al het werk doet.

Ik zie er naar uit om je te ontmoeten!

Mijn naam is Martine Veeger en ik help al heel mijn werkende leven mensen (in organisaties) in beweging te komen.

Hierdoor heb ik heel veel voorbeelden en pragmatische tips die jou kunnen helpen. Maar bovenal help ik je om zelf te ontdekken wat voor jou werkt: want elke organisatie is anders en elke leidinggevende is uniek.

Het gevoel hebben dat de organisatie niet zonder jou kan is heel vervelend. Daarom zet ik mijn kennis en kunde graag in om je te helpen om beweging te creëren.

Op basis van jouw doel helpt Martine om inzicht te krijgen in de te nemen acties. PDCA heeft ze tot haar levensmotto gemaakt, waarmee ze aanspoort tot actie. Martine beschikt over een rugzak aan tools, technieken, templates en methodes om beweging te krijgen.

Door de nodige stiltes te laten vallen, doorvragen naar de vraag achter de vraag en handvatten te geven heeft ze mij geholpen helder te krijgen wat voor mij belangrijk is.

Doorpakken waar het moeilijk wordt is confronterend, maar ook verhelderend. Ze zorgt voor een open en vertrouwde sfeer. De gesprekken geven nieuwe inzichten, waarbij ze je tot conclusies en oplossingen laat komen.

Daar waar andere coaches het niet gelukt is tot de kern te komen, is het Martine gelukt om mezelf open te stellen en mij emoties te laten ervaren en voelen. Een moeilijke, maar waardevolle ervaring.

Martine is positief, enthousiast en oprecht betrokken. Coaching met Martine voelt vertrouwd, alsof je een persoonlijk gesprek voert met je beste vriendin.

Anja de Bruin is manager